Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.zhm-smz.hr Stupanj usklađenosti Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Nepristupačan sadržaj Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima: • krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta, • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd. Priprema ove izjave o pristupačnosti Ova je izjava sastavljena je 21. srpnja 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Povratne informacije i podaci za kontakt Podnošenjem zahtjeva Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Zavoda za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije Melanija Podbrežnjak Miletić dipl. iur.: • telefonom na broj: +385 44 530 647 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: sluzbenikzok@zhm-smz.hr, • poštom na adresu: Hrvatski zavod za hitnu Sisačko-moslavačke županije medicinu, Ulica 1. Svibnja 20, 44000 Sisak. Postupak praćenja provedbe propisa Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Kontakt: Povjerenik za informiranje Jurišićeva 19 10000 Zagreb Tel: 01 4609 041 Fax: 01 4609 096 E-mail: ppi@pristupinfo.hr www.pristupinfo.hr
Zavod za hitnu medicinu SMŽ
194