Linkovi/Edukacije
Kontakt
Početna
Javna nabava
194 194 ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA NATJEČAJ
18.01.2018. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)  
Na   temelju   članka   28.   Statuta   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   u   svezi   s   člankom 25.   Temeljnoga   kolektivnog   ugovora   za   službenike   i   namještenike   u   javnim   službama   (Narodne   novine broj 141/12.), Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   sljedeća   radna mjesta: 1.  doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj –  na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.    vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2      izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
OBAVIJEST O TESTIRANJU OBAVIJEST O TESTIRANJU ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA
20.02.2018. JAVNI NATJEČAJ
za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   sljedeća   radna mjesta: 1.     doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja –         na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.    medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz           probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.   vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2  izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST O  TESTIRANJU ZA  VOZAČE OBAVIJEST KANDIDATIMA
ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU
11.04.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1.  doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   na   određeno vrijeme   do   31.12.2018.   godine   (zamjena   za   godišnje   odmore,   bolovanje,   plaćene   i   neplaćene   dopuste   i sl.), uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija
JAVNI NATJEČAJ