26.08.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do završetka postupka zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 4. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 3 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
15.05.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 4 izvršitelja – na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi povećanog opsega posla, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja – na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi povećanog opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 4 izvršitelja - na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca radi povećanog opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
12.02.2019. JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: magistar ekononiije ili stručni prvostupnik ekonomije- 1 izvršitelj. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, koja nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Više u dokumentu desno
06.02.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 5 izvršitelja - na određeno vrijeme od (6) mjeseci, radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
21.01.2019. JAVNI NATJEČAJ
1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) — 2 izvršitelja — na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti za točku 1. — završen medicinski fakultet (doktor medicine) — položen stručni ispit — odobrenje za samostalan rad od HLK — radno iskustvo u struci u trajanju obveznog pripravničkog staža — poznavanje rada na računalu.
Više u dokumentu desno
09.01.2019. JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnvanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: - magistar ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije- 1 izvršitelj. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavijanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, koja nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u miroVinskom osiguranju.
04.12.2018. JAVNI NATJEČAJ
31.10.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 7 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika zbog bolovanja i porodiljnih dopusta, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
23.08.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sijedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 4 izvršitelja na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja posia uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 4 izvršitelja na odredeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-mosiavačka županija. 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja - na odredeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-mosiavačka županija. Uvjeti za točku 1: završen medicinski fakultet (doktor medicine) poiožen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad od HLK radno iskustvo u struci u trajanju obveznog pripravničkog staža poznavanje rada na računalu. Više u dokumentu desno
18.01.2018. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)
Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, u svezi s člankom 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/12.), Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
20.02.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
11.04.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine (zamjena za godišnje odmore, bolovanje, plaćene i neplaćene dopuste i sl.), uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija
02.05.2018. OBAVIJEST KANDIDATIMA
po natječaju za prijem u radni odnos doktora medicine na neodređeno i određeno vrijeme u Zavod za hitnu medicinu SMŽ objavljenom 11.04.2018. godine Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za prijem u radni odnos doktora medicine na neodređeno i određeno vrijeme, uz probni rok od šest (6) mjeseci, da smo u međuvremenu dobili suglasnost Upravnog vijeća za zapošljavanje još jednog (1) doktora medicine na određeno vrijeme, tako da će po provedenom razgovoru sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja objavljenog 11.04.2018. godine, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na intemetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije biti izabrana tri (3) kandidata na neodređeno i dva (2) kandidata na određeno vrijeme.
03.05.2018. ODLUKU o odabiru kandidata za prijem u radni odnos
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formainill uvjeta na strani prijavljenill kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na internetskim stranicama I-Irvatskog zavoda za zapošljavanje oglasnoj ploči Zavoda za medicinu Sisačko-moslavačke županije 11.04.2018. godine te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) tri (3) izvršitelja na neodredeno vrijeme odabirani su kandidati 1. MARK0 BAGIĆ, dr. med, 2. VALENTIN IVANČIĆ, dr. med. 3. MONIKA PRANJIĆ, dr. med. 2. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) dva (2) izvršitelja na odredeno vrijeme do 31.12.2018. godine odabrani su kandidati: I. MATEJA M I RĆiĆ, dr. med. 2. JOSIP VRBAT, dr. med. Sa odabranim kandidatima pod točkom I. Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije sklopit će Ugovor o radu na neodecteno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
09.05.2018. JAVN I NATJEČAJ
24.05.2018. ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA
Članak 1. Kao osobu za zaštitu dostojanstva radnika imenujem MELANIJU PODBREŽNJAK MILETIČ, dipl.iur. Za zamjenika osobe za zaštitu dostojanstva radnika imenujem GORDANU PENDELIN, dipl.oec. Članak 2. Osobe iz članka 1. Ove Odluke ovlaštene su uz ravnatelja primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Osobe iz članka 1. ove Odluke dužne su, u roku utvrđenom kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji. Osobe iz članka 1. u rješavanju pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika dužne su primijeniti važeće pozitivne propise i odredbe Pravilnika o radu Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Članak 3. Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika su tajni. Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
04.07.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 4 izvršitelja na određeno vrijeme od četiri (4) mjeseca radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 3 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
Više u dokumentu desno
22.01.2019. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za primanje na stručno osposobljavanje u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na razgovor kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, koji je objavljen 09. siječnja 2019. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje 1. SSS — magistar ekonomije ili stručni prvostupnik ekonimije — 1 izvršitelj. Razgovor će se održati 25. siječnja 2019. godine s početkom u 9,30 u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20. u Sisku.
Više u dokumentu desno
24.01.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 4 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
05.02.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) — 4 izvršitelja na neodrecđeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko- moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
06.03.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. Računovodstveni referent (m/ž) – 1 izvršitelj –na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Uvjeti: - SSS ekonomske struke, - 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - obavezno pozvanje rada na PC-u
Više u dokumentu desno
06.03.2019. JAVNI NATJEČAJ
ODLUKU o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa I. Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle prijave te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na Javni poziv, koji je objavljen 12.02.2019.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima, za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za zanimanje: VSS/VŠ — magistar ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije — 1 izvršitelj odabrana je kandidatkinja ANA MARIA KOZINA, mag.oec.
Više u dokumentu desno
27.02.2019. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za primanje na stručno osposobljavanje u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na razgovor kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, koji je objavljen 12.02.2019. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje 1. VSS/VŠS – magistar ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije – 1 izvršitelj.
Više u dokumentu desno
11.03.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) — 4 izvršitelja — na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti : — završen medicinski fakultet (doktor medicine) — položen stručni ispit — odobrenje za samostalan rad od HLK — radno iskustvo u struci u trajanju obveznog pripravničkog staža — poznavanje rada na računalu.
Više u dokumentu desno
natječaj ZATVOREN
11.04.2019. JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.
Više u dokumentu desno
29.04.2019. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do završetka postupka zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija,
Više u dokumentu desno
31.10.2019. JAVNI NATJEČAJ
JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: - SSS-ekonomist- 1 izvršitelj. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako ima do 29 godina života, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje te koja nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Više u dokumentu desno
26.11.2019. JAVNI NATJEČAJ
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) — 3 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) — 1 izvršitelj — na određeno vrijeme do završetka postupka zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
04.12.2019. JAVNI NATJEČAJ
JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 8 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 4 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 4. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 8 izvršitelja - na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu desno
Zavod za hitnu medicinu SMŽ
194