16.10.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentima (desno)
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija,
194
194
21.09.2016. JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj. Detaljnije u dokumentu (desno)
26.09.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 21.rujna 2016.g. u Narodnim novinama broj 84/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati će se 05. listopada 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos I. Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 21.09.2016.g. u Narodnim novinama broj 84/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 7 izvršitelja - na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 21.09.2016.g. u Narodnim novinama broj 84/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, odabrana je TATJANA TOPALOVIĆ
02.11.2016. JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, koja nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Detaljnije u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
16.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 9. studenog 2016.g. u Narodnim novinama broj 102/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
22.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za primanje na stručno osposobljavanje u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije poziva na razgovor kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, koji je objavljen 3. studenog 2016.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj.
28.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 09.11.2016.g. u Narodnim novinama broj 102/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto…
30.11.2016. ODLUKU
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 03. studenog 2016.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama, oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem polaznika na stručno osposobljavanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj. Odabrana je 1. Marija Jamić
Detaljnije u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
09.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 01. veljače 2017.g. u Narodnim novinama broj 9/17, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 6 izvršitelja na određeno vrijeme nakon privremenog premještaja navedenih kadrova u djelatnost hitne medicine radi provođenja povećanog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati će se 20. veljače 2017.godine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 20.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2. 20.02.2017. u 10,30 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
Detaljnije u dokumentu (desno)
10.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnog mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 01.02.g. u Narodnim novinama broj 9/2017., internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko--moslavačka županija - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 6 izvršitelja na određeno vrijeme, nakon privremenog premještaja navedenih kadrova u djelatnost hitne medicine radi provođenja povećanog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od dva mjesecai, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 16. veljače 2017. godine. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 16.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2. 16.02.2017. u 13,00 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
Detaljnije u dokumentu (desno)
17.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g. u Narodnim novinama broj 9/2017., i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 6 izvršitelja
Detaljnije u dokumentu (desno)
20.02.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g. u Narodnim novinama broj 9/17, i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: - medicinska sestra/tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj - 6 izvršitelja - na određenjo vrijeme…
Detaljnije u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
27.03.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 22. ožujka 2017.g. u Narodnim novinama broj 26/17, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme nakon privremenog premještaja navedenih kadrova u djelatnost hitne medicine radi provođenja povećanog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati će se u utorak 04. travnja 2017.godine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.
04.04.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 22.03.2017.g. u Narodnim novinama broj 26/17, i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja -
Više u dokumentu (desno)
Detaljnije u dokumentu (desno)
05.04.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. Računovodstveni referent (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija Uvjeti za točku 1. - SSS ekonomske struke, - 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - obavezno pozvanje rada na PC-u
Kandidati koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaj za radno mjesto: Računovodstveni referent m/ž -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probno rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 28.04.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2. 03.05.2017. u 9,00 sati motivacijski razgovor Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Za prolaz na pismenom ispitu potrebno je odgvoriti točno na 21 od ukupno 30 pitanja. Ako kandidat odgovori točno na 20 ili manje pitanja, bit će isključen iz natjecanja za radno mjesto. Kandidati koji ostvare najmanje 21 točan odgovor na pismenom ispitu pristupit će razgovoru s povjerenstvom. Detaljnije u dokumentu (desno)
18.04.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Detaljnije u dokumentu (desno)
03.05.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti za točku 1. - SSS vozač cestovnih motornih vozila ili KV vozač - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje rada na PC-u
Detaljnije u dokumentu (desno)
03.05.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 05. travnja 2017.g. u Narodnim novinama broj 31/17, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. Računovodstveni referent /m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija odabrana je kandidatkina KATARINA MILOJEVIĆ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnog mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 03.05.2017.godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 22. svibnja 2017. godine. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Detaljnije u dokumentu (desno)
15.05.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti za točku 1. - SSS vozač cestovnih motornih vozila ili KV vozač - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje rada na PC-u Detaljnije u dokumentu (desno)
17.05.2017. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnog mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 17.05.2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 02 .lipnja 2017. godine. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Detaljnije u dokumentu (desno)
26.05.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Detaljnije u dokumentu (desno)
30.05.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije 07.04.2017. godine te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca
Detaljnije u dokumentu (desno)
02.06.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije 17.05.2017. godine te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko moslavačka- županija
Detaljnije u dokumentu (desno)
08.06.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije 17.04.2017. godine te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 5 izvršitelja odabrani su kandidati
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje: 1.SSS - TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU - 1 izvršitelj. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta… Više u dokumentu (desno)
16.06.2017. JAVNI POZIV
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za primanje na stručno osposobljavanje u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije poziva na razgovor kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, koji je objavljen 16. lipnja 2017.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje Tehničar za elektroenergetiku – 1 izvršitelj. Razgovor će se održati 28. lipnja u 8,30 sati u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20. u Sisku. Za kandidata koji se ne odazove pozivu na razgovor smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
21.06.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
28.06.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci tehničara za elektroenergetiku Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja - javnog poziva, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 16.06.2017. godine te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima, za prijem na stručno osposobljavanje za rad do 12 mjeseci bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Domar-ložač 1. tehničara za elektroenergetiku – 1 izvršitelj Odabran je kandidat: DRAŽEN JELIĆ
Više u dokumentu (desno)
27.07.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: - medicinska sestra/tehničar u djelatnosti hitne medicine (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme, (zamjena za privremeno odsutne radnike) uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija, - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, (zamjena za privremeno odsutnog radnika) uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu (desno)
07.08.2017. JAVNI NATJEČAJ
Poništava se dio Javnog natječaja objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web Stranici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije i na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije od 27.07.2017. godine za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar u djelatnosti hitne medicine (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutne radnike) uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada: Sisačko-Moslavačka županija.
Više u dokumentu (desno)
21.08.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentima (desno)
30.08.2017. ODLUKA
Više u dokumentima (desno)
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja - javnog poziva, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 16.08.207.g. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 16.06.2017. godine te nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Odabran je kandidat: LUKA BEZUH
17.10.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)
za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju Natječaj se raspisuje za: jednu specijalizaciju iz hitne medicine
31.10.2017. ODLUKA
Više u dokumentu (desno)
o odabiru kandidata za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju Nakon uvida u pristiglu ponudu i utvrđivanja da su ispunjeni formalni uvjeti na strani prijavljene kandidatkinje na javni natječaj, koji je objavljen 17.10.2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije, za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju - jednu specijalizaciju iz hitne medicine Odabrana je : MARINA KATALINIĆ
07.11.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)
1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja - na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutne radnike), uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
04.12.2017. JAVNI POZIV
Više u dokumentu (desno)
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: 1. SSS – ekonomski tehničar - 1 izvršitelj.
04.12.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutne radnike/ce), uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko- moslavačka županija. 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od 3 mjeseca (zamjena privremeno odsutne radnike zbog bolovanja, godišnjih odmora i dr.), uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
13.12.2017. ODLUKA
Više u dokumentu (desno)
ODLUKU o imenovanju Povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad Povjerenik za otpad je dužan: nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati ravnatelja, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostatcima, organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način, savjetovati vlasnika, odnosno odgovomu osobu u pravnoj osobi o svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe. U slučaju spriječenosti, poslove povjerenika za otpad dužan je obavljati zamjenik povjerenika za otpad. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicima Zavoda za hitnu medicinu Zavoda za hitnu medicinu SMŽ.