16.10.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentima (desno)  
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija,
Linkovi/Edukacije
Kontakt
Početna
Javna nabava
194 194
JAVNI POZIV
21.09.2016. JAVNI POZIV
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije  – 1 izvršitelj. Detaljnije u dokumentu (desno)
OBAVIJEST  KANDIDATIMA
26.09.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   21.rujna   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   05.   listopada   2016.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.  Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos I. Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 21.09.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti i    usmenog    razgovora    s    kandidatima,    za    prijem    u    radni    odnos    na    radna    mjesta    1.    medicinska    sestra/tehničar    u sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   7   izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko- moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA O ODABIRU  KANDIDATA
06.10.2016. ODLUKA
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 21.09.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   –   1   izvršitelj   -   na   neodređeno   vrijeme      uz   probni   rad   od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, odabrana je TATJANA TOPALOVIĆ
ODLUKA O ODABIRU  KANDIDATA
02.11.2016. JAVNI POZIV
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj. Osoba   se   može   primiti   na   stručno   osposobljavanje   bez   zasnivanja   radnog   odnosa,   ako   je   prijavljena   u   evidenciji nezaposlenih   osoba   duže   od   30   dana   i   ima   odgovarajući   stupanj   obrazovanja   i   struku   predviđenu   za   obavljanje   poslova radnog   mjesta   za   čije   se   obavljanje   prima   na   stručno   osposobljavanje,   koja   nema   više   od   12   mjeseci   evidentiranog   staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
JAVNI POZIV Word doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
16.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   medicinskih   sestara/tehničara   u   sanitetskom prijevozu    u    Zavodu    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    poziva    na    testiranje    kandidate/kinje    koji ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   9.   studenog   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj 102/16,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : -  medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od     dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. -  medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene    privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
OBAVIJEST KANDIDATIMA Word doc.
22.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   Javnog   poziva   za   primanje   na   stručno   osposobljavanje   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke   županije   poziva   na   razgovor   kandidate   i   kandidatkinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   Javnog   poziva, koji   je   objavljen   3.   studenog   2016.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje,   te   na   internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj.
OBAVIJEST KANDIDATIMA Word doc.
28.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST KANDIDATIMA PDF doc.
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 09.11.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   102/16,      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto…
30.11.2016. ODLUKU
ODLUKA PDF doc.
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen   03. studenog   2016.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   internetskim   stranicama,   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem polaznika na stručno osposobljavanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj. Odabrana je 1. Marija Jamić
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
09.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   01.   veljače   2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/17,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   6   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   nakon   privremenog premještaja   navedenih   kadrova   u   djelatnost   hitne   medicine   radi   provođenja   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni  rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   20.   veljače   2017.godine    u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 20.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2.      20.02.2017. u 10,30 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
OBAVIJEST
Detaljnije u dokumentu (desno)  
10.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnog   mjesta   vozača   u   sanitetskom   prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog natječaja,   koji   je   objavljen   01.02.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/2017.,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -      vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada: Sisačko--moslavačka županija -   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   6   izvršitelja   na   određeno   vrijeme,   nakon   privremenog   premještaja   navedenih kadrova    u    djelatnost    hitne    medicine    radi    provođenja    povećanog    zdravstvenog    standarda    koji    financira    Sisačko- moslavačka županija, uz probni rad od dva mjesecai, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati   će   se   16.   veljače   2017.   godine.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 16.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2.       16.02.2017. u 13,00 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
OBAVIJEST
Detaljnije u dokumentu (desno)  
17.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/2017.,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: -  vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 1 izvršitelj -  vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 6 izvršitelja
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
20.02.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/17,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti   i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: -  medicinska sestra/tehničar (m/ž)  – 1 izvršitelj - 6 izvršitelja - na određenjo vrijeme…
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
27.03.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   22.   ožujka   2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   26/17,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -   medicinska   sestra/tehničar    u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   nakon   privremenog premještaja   navedenih   kadrova   u   djelatnost   hitne   medicine   radi   provođenja   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni  rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   u   utorak   04.   travnja   2017.godine   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. 
OBAVIJEST
04.04.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 22.03.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   26/17,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti   i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: -  medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 2 izvršitelja -
Više u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
05.04.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1.   Računovodstveni      referent   (m/ž)    –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,      mjesto   rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija Uvjeti za točku 1. - SSS  ekonomske struke, - 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - obavezno pozvanje rada na PC-u
JAVNI NATJEČAJ
Kandidati koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaj za radno mjesto: Računovodstveni referent m/ž -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probno rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 28.04.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2. 03.05.2017. u 9,00 sati motivacijski razgovor Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Za prolaz na pismenom ispitu potrebno je odgvoriti točno na 21 od ukupno 30 pitanja. Ako kandidat odgovori točno na 20 ili manje pitanja, bit će isključen iz natjecanja za radno mjesto. Kandidati koji ostvare najmanje 21 točan odgovor na pismenom ispitu pristupit će razgovoru s povjerenstvom. Detaljnije u dokumentu (desno)  
18.04.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST KANDIDATIMA
Detaljnije u dokumentu (desno)  
03.05.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2   izvršitelja   -   na   određeno   vrijeme   od   tri   (3)   mjeseca   radi   sezonskog   povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti za točku 1. - SSS vozač cestovnih motornih vozila ili KV vozač - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje rada na PC-u
JAVNI NATJEČAJ
Detaljnije u dokumentu (desno)  
03.05.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 05.   travnja   2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   31/17,      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1.   Računovodstveni   referent   /m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,   mjesto   rada: Sisačko-moslavačka županija odabrana je kandidatkina KATARINA MILOJEVIĆ
OBAVIJEST ODLUKA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnog   mjesta   vozača   u   sanitetskom   prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog natječaja,   koji   je   objavljen   03.05.2017.godine   na      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2   izvršitelja    na   određeno   vrijeme   od   tri   (3)   mjeseca   radi   sezonskog   povećanja opsega posla, uz probni rad od dva  mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati   će   se   22.   svibnja      2017.   godine.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Detaljnije u dokumentu (desno)  
15.05.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Uvjeti za točku 1. - SSS vozač cestovnih motornih vozila ili KV vozač - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje rada na PC-u Detaljnije u dokumentu (desno)  
17.05.2017. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnog   mjesta   vozača   u   sanitetskom   prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog natječaja,   koji   je   objavljen   17.05.2017.   godine   na      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,    uz   probni   rad   od   dva      mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati   će   se      02   .lipnja      2017.   godine.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Detaljnije u dokumentu (desno)  
26.05.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST
Detaljnije u dokumentu (desno)  
30.05.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke    županije    07.04.2017.    godine    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i    sposobnosti    i    usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja  2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca
ODLUKA
Detaljnije u dokumentu (desno)  
02.06.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke    županije    17.05.2017.    godine    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i    sposobnosti    i    usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko moslavačka- županija
ODLUKA
Detaljnije u dokumentu (desno)  
08.06.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke    županije    17.04.2017.    godine    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i    sposobnosti    i    usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta za 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 5 izvršitelja  odabrani su kandidati
ODLUKA
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   slijedeće zanimanje: 1.SSS - TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU - 1 izvršitelj. Osoba   se   može   primiti   na   stručno   osposobljavanje   bez   zasnivanja   radnog   odnosa,   ako   je   prijavljena   u   evidenciji nezaposlenih   osoba   duže   od   30   dana   i   ima   odgovarajući   stupanj   obrazovanja   i   struku   predviđenu   za   obavljanje   poslova radnog mjesta… Više u dokumentu (desno)  
16.06.2017. JAVNI POZIV
JAVNI POZIV
Povjerenstvo   za   provedbu   Javnog   poziva   za   primanje   na   stručno   osposobljavanje   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke   županije   poziva   na   razgovor   kandidate   i   kandidatkinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   Javnog   poziva,   koji je   objavljen   16.   lipnja   2017.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje,   te   na   internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje  Tehničar za elektroenergetiku – 1 izvršitelj. Razgovor   će   se   održati   28.   lipnja   u   8,30   sati   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20. u Sisku.  Za   kandidata   koji   se   ne   odazove   pozivu   na   razgovor   smatrat   će   se   da   je   povukao   prijavu   na   oglas   i   više   se   neće   smatrati kandidatom.                                            POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  JAVNOG POZIVA
21.06.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST
28.06.2017. ODLUKA
O   odabiru   kandidata   za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci tehničara za elektroenergetiku Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja   -   javnog   poziva,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo uvid   u   sve   pristigle   ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj, koji   je   objavljen   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   16.06.2017.   godine   te   nakon   provedenog   usmenog   razgovora   s   kandidatima,   za prijem na   stručno   osposobljavanje   za   rad   do   12   mjeseci   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   za   radno   mjesto   Domar-ložač 1. tehničara za elektroenergetiku  – 1 izvršitelj  Odabran je kandidat: DRAŽEN JELIĆ
ODLUKA
Više u dokumentu (desno)  
27.07.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: -      medicinska   sestra/tehničar   u   djelatnosti   hitne   medicine   (m/ž)   –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme,   (zamjena   za privremeno odsutne radnike) uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija, -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu    (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme,   (zamjena   za privremeno odsutnog radnika) uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentu (desno)  
JAVNI NATJEČAJ
07.08.2017. JAVNI NATJEČAJ
Poništava   se   dio   Javnog   natječaja   objavljenog   u   Hrvatskom   zavodu   za   zapošljavanje,   web   Stranici   Zavoda   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   i   na   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   od 27.07.2017.   godine   za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   radno   mjesto Medicinska   sestra/tehničar   u   djelatnosti   hitne   medicine   (m/ž)   –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   (zamjena   za privremeno odsutne radnike) uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada: Sisačko-Moslavačka županija.
Više u dokumentu (desno)  
JAVNI NATJEČAJ
21.08.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
Više u dokumentima (desno)  
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST KANDIDATIMA OBAVIJEST KANDIDATIMA OBAVIJEST KANDIDATIMA ODLUKA ODLUKA
30.08.2017. ODLUKA
Više u dokumentima (desno)  
ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja   -   javnog   poziva,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo uvid   u   sve   pristigle   ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj, koji   je   objavljen   16.08.207.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   16.06.2017.   godine   te   nakon   provedenog   usmenog   razgovora   s   kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Odabran je kandidat: LUKA BEZUH
JAVNI NATJEČAJ JAVNI NATJEČAJ
17.10.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)  
OBAVIJEST O TESTIRANJU
za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju Natječaj se raspisuje za: jednu specijalizaciju iz hitne medicine
ODLUKA ODLUKA
31.10.2017. ODLUKA
Više u dokumentu (desno)  
o odabiru kandidata za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju Nakon   uvida   u   pristiglu   ponudu   i   utvrđivanja   da   su   ispunjeni   formalni   uvjeti   na   strani   prijavljene   kandidatkinje   na   javni natječaj,   koji   je   objavljen   17.10.2017.   godine   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje,   web stranici   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke županije, za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju - jednu specijalizaciju iz hitne medicine Odabrana je : MARINA KATALINIĆ
07.11.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)  
1.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   4   izvršitelja   -   na   određeno   vrijeme   (zamjena   za privremeno odsutne radnike), uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST  KANDIDATIMA  O TESTIRANJU OBAVIJEST ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA
04.12.2017. JAVNI POZIV
Više u dokumentu (desno)  
za    prijem    polaznika    na    stručno    osposobljavanje    za    rad    bez    zasnivanja    radnog    odnosa    do    12    mjeseci    za    sljedeće zanimanje: 1. SSS – ekonomski tehničar - 1 izvršitelj.
JAVNI POZIV OBAVIJEST  KANDIDATIMA
04.12.2017. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)  
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme (zamjena   za   privremeno   odsutne   radnike/ce),      uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko- moslavačka županija. 3.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2      izvršitelja   -   na   određeno   vrijeme   od   3   mjeseca   (zamjena privremeno   odsutne   radnike   zbog   bolovanja,   godišnjih   odmora   i   dr.),   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
JAVNI NATJEČAJ ODLUKA OBAVIJEST  KANDIDATIMA OBAVIJEST   KANDIDATIMA
13.12.2017. ODLUKA
Više u dokumentu (desno)  
ODLUKU o imenovanju Povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad Povjerenik   za   otpad   je   dužan:   nadzirati   provedbu   propisa   o   gospodarenju   otpadom,   utvrđivati   nedostatke   i   obavještavati ravnatelja,   odnosno   odgovornu   osobu   u   pravnoj   osobi   o   utvrđenim   nedostatcima,   organizirati   provedbu   propisa   o   otpadu kod    pravne    osobe    na    odgovarajući    način,    savjetovati    vlasnika,    odnosno    odgovomu    osobu    u    pravnoj    osobi    o    svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe. U slučaju spriječenosti, poslove povjerenika za otpad dužan je obavljati zamjenik povjerenika za otpad. Ova   Odluka   stupa   na   snagu   danom   donošenja   i   objavljuje   se   na   mrežnim   stranicima   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Zavoda   za hitnu medicinu SMŽ.
ODLUKA ODLUKA OBAVIJEST  KANDIDATIMA ODLUKA ODLUKA