Linkovi/Edukacije
Kontakt
Početna
Javna nabava
194 194
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   određeno vrijeme   do   završetka   postupka   zapošljavanja   po   dobivenoj   suglasnosti   Ministarstva   zdravlja   za   zapošljavanje doktora   medicine   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,      mjesto   rada:      Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   određeno vrijeme    na    temelju    sporazuma    o    financiranju    povišenog    zdravstvenog    standarda    od    strane    Sisačko- moslavačke županije, uz probni rad od 6 mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   -   na   određeno   vrijeme   -   zamjena   radnika,   uz   probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
22.10.2015. JAVNI NATJEČAJ
NATJEČAJ
Obavijest   o   testiranju   i   razgovoru   s   kandidatima   koji   su   podnijeli   prijave   te   ispunjavaju   uvjete   iz   javnog   natječaja objavljenog   25.   rujna   2015.g.   u   Narodnim   novinama   br.   102/15.   te   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   za popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje i proces bodovanja za kandidate za radno mjesto doktor medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Vidi dokument (desno)
12.10.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Obavijest o testiranju i  razgovoru s kandidatima
Obavijest   o   testiranju   i   razgovoru   s   kandidatima   koji   su   podnijeli   prijave   te   ispunjavaju   uvjete   izjavnog   natječaja objavljenog    28.    listopada    2015.g.    u    Narodnim    novinama    br.    118/15.    te    stranicama    Hrvatskog    zavoda    za zapošljavanje za popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje   i   proces   bodovanja   za   kandidate   za   radno   mjesto   doktor   medicine   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke županije Vidi dokument (desno)
11.11.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: - tajnik/ca ustanove  -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada: Sisak,   Sisačko-moslavačka županija, Vidi dokument (desno)
11.11.2015. JAVNI NATJEČAJ
Obavijest o testiranju i  razgovoru s kandidatima OBAVIJEST KANDIDATIMA
Kandidate koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju za radno mjesto - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme - zamjena radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Pozivamo dana 24. studenog 2015. u 8:00 sati na testiranje koje će se održati  u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije, Ulica 1. svibnja br. 20., u prostorijama Edukacijskog centra. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Vidi dokument (desno)
18.11.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na određeno vrijeme za           provođenje povišenog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od 6          mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene          radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3. vozač motornog vozila u sanitetskom prijevozu (m/ž)– 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz          probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.             Vidi dokument (desno)
16.12.2015. JAVNI NATJEČAJ
NATJEČAJ OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 16.12.2015.g. u Narodnim novinama broj 135/2015, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - vozač motornog vozila u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija Vidi dokument (desno)
18.12.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 16.12.2015.g. u Narodnim novinama broj 135/2015, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko- moslavačka županija.  Vidi dokument (desno)
18.12.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme za provođenje povišenog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od 6 mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
03.02.2016. JAVNI NATJEČAJ
OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 03.02.2016.g. u Narodnim novinama broj 11/2016, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 19. veljače 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.   Vidi dokument (desno)
08.02.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz probni rad od šest mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme   do ishođenja   suglasnosti   za   zapošljavanje   na   neodređeno      vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,      mjesto   rada:      Sisačko- moslavačka županija, 3. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 4. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.          Vidi dokument (desno)
16.03.2016. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   medicinskih   sestara/tehničara   u   sanitetskom   prijevozu u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   16.03.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   23/2016,   internetskim   stranicama Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke županije. Testiranje   za   radna   mjesta   :   -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj    –   na   neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   1   izvršitelj    –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene   privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati   će   se   30.   ožujka   2016.    u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.           Vidi dokument (desno)
18.03.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST  KANDIDATIMA NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na   određeno   vrijeme   do   ishođenja   suglasnosti   za   zapošljavanje   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 4.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
25.05.2016. JAVNI NATJEČAJ
31.05.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   medicinskih   sestara/tehničara   u   sanitetskom prijevozu    u    Zavodu    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    poziva    na    testiranje    kandidate/kinje    koji ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   25.05.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   48/2016, internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   07.   lipnja   2016.    u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.  Vidi dokument (desno)
OBAVIJEST
02.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Obavijest   o   testiranju   i   razgovoru   s   kandidatima   koji   su   podnijeli   prijave   te   ispunjavaju   uvjete   iz   javnog   natječaja objavljenog   25.05.2016.g.   u   N arodnim   novinama   br.   48/16.   te   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   za   popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za h itnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje   i   proces   bodovanja   za   kandidate   za   radno   mjesto   doktor   medicine   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke županije Kandidate koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju za radna mjesta:    -   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   2   izvršitelja    –   na   neodređeno   vrijeme,   uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija,    -   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   2   izvršitelja    –   na   određeno   vrijeme   do ishođenja   suglasnosti   za   zapošljavanje   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,   mjesto   rada:   Sisačko- moslavačka županija,    -      doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme   radi zamjene   privremeno   odsutnog   radnika,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,   mjesto   rada:   Sisačko-moslavačka   županija, pozivamo   dana   10.06.2015.g.   u   8:00h   na   testiranje   koji   će   se   održati   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke županije, Ulica 1. svibnja br. 20., u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
OBAVIJEST
15.06.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)     1   izvršitelj  – na   određeno   vrijeme   do   ishođenja   suglasnosti   za   zapošljavanje   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.    medicinska    sestra/tehničar    u    sanitetskom    prijevozu    (m/ž)    -    2    izvršitelja    –   na   određeno   vrijeme   od   pet   (5) mjeseca, zamjena za vrijeme korištenja godišnjih odmora, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3.    medicinska    sestra/tehničar    u    sanitetskom    prijevozu    (m/ž)       4    izvršitelja    -   na   određeno   vrijeme   od   tri   (3)   mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 4.    vozač    u    sanitetskom    prijevozu    (m/ž)       4    izvršitelja    -   na   određeno   vrijeme   od   tri   (3)   mjeseca   radi   sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 5.    vozač    u    sanitetskom    prijevozu    (m/ž)–    1    izvršitelj    na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
NATJEČAJ
20.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   vozača   u   sanitetskom   prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog natječaja,   koji   je   objavljen   15.06.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   55/16.,   internetskim   stranicama   Hrvatskog zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: -   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   4   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   od   tri   mjeseca   radi   sezonskog   povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. -      vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)–    1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada: Sisačko--moslavačka županija održati   će   se   29.   lipnja,   2016.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.  Vidi dokument (desno)
20.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
NATJEČAJ
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   medicinskih   sestara/tehničara   u   sanitetskom prijevozu    u    Zavodu    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    poziva    na    testiranje    kandidate/kinje    koji ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   15.   lipnja   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   55/16, internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   2   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   od   pet   mjeseca, zamjena za vrijeme korištenja godišnjih odmora, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   4   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   od   tri   mjeseca   radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
01.07.2016. ODLUKE 
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos
Odluka o odabiru - doktor medicine Odluka o odabiru kandidata  - medicinske sestre-tehničari Odluka o odabiru kandidata  - vozači
12.07.2016. NATJEČAJ
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca      radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto     rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
18.07.2016. OBAVIJEST - Testiranje kandidata
Testiranje   kandidata   za   radno   mjesto   medicinska   sestra-tehničar   održat   će   se   26.07.2016.   u   9   sati,   pismeni   ispit   u 10:30 praktični dio i motivacijski razgovor u edukacijskom centru u Sisku. Testiranje za vozače će se održati 26.07.2016. u 12 sati, a praktični dio u 13,30 sati. Testiranje će se obaviti u Edukacijskom centru Zavoda, Ulica 1. svibnja 20, Siska Vidi dokument (desno)
SESTRA TEHNIČAR VOZAČI
27.07.2016. ODLUKU
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos. 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3)        mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka     županija. 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto     rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u PDF dokumentu (desno)
Odluka o odabiru kandidata  za prijem u radni odnos
21.09.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   7   izvršitelja   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    -   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)
JAVNI NATJEČAJ JAVNI POZIV
21.09.2016. JAVNI POZIV
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije  – 1 izvršitelj. Detaljnije u dokumentu (desno)
OBAVIJEST  KANDIDATIMA
26.09.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   21.rujna   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   05.   listopada   2016.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.  Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos I. Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 21.09.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti i    usmenog    razgovora    s    kandidatima,    za    prijem    u    radni    odnos    na    radna    mjesta    1.    medicinska    sestra/tehničar    u sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   7   izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko- moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA O ODABIRU  KANDIDATA