194
194
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka postupka zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravlja za zapošljavanje doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme na temelju sporazuma o financiranju povišenog zdravstvenog standarda od strane Sisačko-moslavačke županije, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj - na određeno vrijeme - zamjena radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
22.10.2015. JAVNI NATJEČAJ
Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima koji su podnijeli prijave te ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja objavljenog 25. rujna 2015.g. u Narodnim novinama br. 102/15. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje i proces bodovanja za kandidate za radno mjesto doktor medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Vidi dokument (desno)
12.10.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima koji su podnijeli prijave te ispunjavaju uvjete izjavnog natječaja objavljenog 28. listopada 2015.g. u Narodnim novinama br. 118/15. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje i proces bodovanja za kandidate za radno mjesto doktor medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije Vidi dokument (desno)
11.11.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: - tajnik/ca ustanove -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Vidi dokument (desno)
11.11.2015. JAVNI NATJEČAJ
Kandidate koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju za radno mjesto - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme - zamjena radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Pozivamo dana 24. studenog 2015. u 8:00 sati na testiranje koje će se održati u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja br. 20., u prostorijama Edukacijskog centra. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Vidi dokument (desno)
18.11.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na određeno vrijeme za provođenje povišenog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3. vozač motornog vozila u sanitetskom prijevozu (m/ž)– 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
16.12.2015. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 16.12.2015.g. u Narodnim novinama broj 135/2015, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - vozač motornog vozila u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija Vidi dokument (desno)
18.12.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 16.12.2015.g. u Narodnim novinama broj 135/2015, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
18.12.2015. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme za provođenje povišenog zdravstvenog standarda koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
03.02.2016. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 03.02.2016.g. u Narodnim novinama broj 11/2016, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 19. veljače 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
08.02.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 4. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
16.03.2016. JAVNI NATJEČAJ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 16.03.2016.g. u Narodnim novinama broj 23/2016, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati će se 30. ožujka 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
18.03.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 4. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
25.05.2016. JAVNI NATJEČAJ
31.05.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 25.05.2016.g. u Narodnim novinama broj 48/2016, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati će se 07. lipnja 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
02.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima koji su podnijeli prijave te ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja objavljenog 25.05.2016.g. u N arodnim novinama br. 48/16. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za popunu radnih mjesta doktora medicine u Zavodu za h itnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje i proces bodovanja za kandidate za radno mjesto doktor medicine u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko- moslavačke županije Kandidate koji su zadovoljili propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju za radna mjesta: - doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, - doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, - doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, pozivamo dana 10.06.2015.g. u 8:00h na testiranje koji će se održati u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja br. 20., u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
15.06.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od pet (5) mjeseca, zamjena za vrijeme korištenja godišnjih odmora, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 4. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 5. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
20.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta vozača u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 15.06.2016.g. u Narodnim novinama broj 55/16., internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja na određeno vrijeme od tri mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko--moslavačka županija održati će se 29. lipnja, 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Vidi dokument (desno)
20.06.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 15. lipnja 2016.g. u Narodnim novinama broj 55/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta: - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 2 izvršitelja na određeno vrijeme od pet mjeseca, zamjena za vrijeme korištenja godišnjih odmora, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 4 izvršitelja na određeno vrijeme od tri mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
01.07.2016. ODLUKE
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos
12.07.2016. NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Vidi dokument (desno)
18.07.2016. OBAVIJEST - Testiranje kandidata
Testiranje kandidata za radno mjesto medicinska sestra-tehničar održat će se 26.07.2016. u 9 sati, pismeni ispit u 10:30 praktični dio i motivacijski razgovor u edukacijskom centru u Sisku. Testiranje za vozače će se održati 26.07.2016. u 12 sati, a praktični dio u 13,30 sati. Testiranje će se obaviti u Edukacijskom centru Zavoda, Ulica 1. svibnja 20, Siska Vidi dokument (desno)
27.07.2016. ODLUKU
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos. 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja - na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca radi sezonskog povećanja opsega posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 2. vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u PDF dokumentu (desno)
21.09.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)
21.09.2016. JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj. Detaljnije u dokumentu (desno)
26.09.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu radnih mjesta medicinskih sestara/tehničara u sanitetskom prijevozu u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen 21.rujna 2016.g. u Narodnim novinama broj 84/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati će se 05. listopada 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja 20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra. Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos I. Nakon što je Povjerenstvo za provedbu natječaja, osnovano i imenovano Odlukom ravnatelja, izvršilo uvid u sve pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 21.09.2016.g. u Narodnim novinama broj 84/16, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije te nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta 1. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja - na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)