PRETHODNE VIJESTI
DEŽURSTVA NA JAVNIM MANIFESTACIJAMA
Oživljavanje s umjetnim disanjem i korištenjem AVD-a
Oživljavanje samo rukama
Prehlađeni ste? Imate gripu? Mirujte, liječite se, ali NE antibioticima!
Kako spriječiti širenje najčešćih infekcija?
Najčešće   infekcije   u   izvanbolničkoj   populaciji   su   infekcije   gornjih dišnih   putova,   koje   su   najčešće   uzrokovane   virusima.   Od   obične prehlade   može   se   oboljeti   i   nekoliko   puta   godišnje   s   obzirom   da   ju može   uzrokovati   veliki   broj   različitih   virusa.   Kod   infekcija   dišnih putova   najvažnija   mjera   sprječavanja   širenja   infekcija   je   pranje ruku,    s    obzirom    da    kod    govora,    kihanja    i    kašljanja    virusne    i bakterijske   čestice   padaju   na   okolne   površine   i   rukama   ljudi   se dalje   prenose.   Rasipavanje   zaraznih   čestica   će   se   smanjiti   ako   se pri    kihanju    i    kašljanju    pokriju    usta    i    nos    maramicom.    Nakon uporabe   maramice,   ruke   treba   oprati   ili   dezinficirati! Alternativno se,    pri    kihanju    i    kašljanju,    usta    i    nos    mogu    prekriti    gornjim dijelom   rukava   s   obzirom   da   se   tim   dijelom   tijela   neće   dalje dodirivati površine.
VIŠE O PROJEKTU “NE ANTIBIOTICIMA”
25.04.2016.   30. travanj - Dan Zavoda za hitnu medicinu SMŽ 
Povodom   obilježavanja   Nacionalnog   dana   hitne   medicinske   službe,   Zavod   za hitnu medicinu poziva građanje u posjetu “Zavodu za hitnu medicinu SMŽ”. Od   10   do   14   sati   (subota)   građani   se   mogu   upoznati   sa   radom   Zavoda   hitne medicine Sisačko-moslavačke županije. Dobro došli!
30.04.2016.   ZHM-SMZ na obilježavanju Nacionalnog dana hitne medicinske službe u Varaždinu 
30.05.2016.   Nacionalni trening za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe
Još    jedan    nacionalni    trening    za    djelatnike    izvanbolničke    hitne    medicinske službe   održao   se   30.   svibnja   -   1.   lipnja   2016.   u   Edukacijskom   centru   Zavoda   za hitnu medicinu SMŽ. Zavod   se   zahvaljuje   instruktorima   te   djelatnicima   koji   su   uložili   svoje   vrijeme   i napore    u    edukaciju    iz    hitne    medicine    te    učinili    i    ovaj    nacionalni    trening uspješnim. Josip Družijanić, dr. med. Voditelj edukacijskog centra
08.06.2016.   Stručni posjet učenika 08. lipnja 2016.
Upoznavanje učenika Srednje škole Viktorovac iz Siska sa načinom rada, organizacijom i opremom koju koriste hitni medicinski timovi Zavoda za hitnu medicinu SMŽ.
02.08.2016.   Novska dobila novo vozilo Hitne pomoći – visoki standardi i vrhunska oprema za spašavanje ljudskih života
Prigodom   primopredaje   vozila,   Tomislav   Fabijanić,   ravnatelj   Zavoda   za   Hitnu medicinu    Sisačko-moslavačke    županije,    naglasio    je    da    vozila    Hitne    pomoći godišnje    na    području    Županije    prođu    jako    puno    kilometara    kod    hitnih intervencija – više od milijun i pol kilometra. –   Novo   vozilo   vrijedno   više   od   250   tisuća   kuna   namijenjeno   je   za   intervencije   na području    Ispostave    Novska,    pomoć    građanima    Novske    i    susjednih    općina, ispunjava   sve   zahtjeve   medicinskih   ekipa   da   što   prije   budu   na   terenu,   dođu   u bolnicu te da spase svaki ugroženi život, naglasio je ravnatelj Fabijanić.
30.08.2016.   Župan Ivo Žinić predao nova vozila
Nakon   što   su   Ispostava   Petrinja   i   Novska   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke   županije   u   mjesecu   srpnju   dobile   na   korištenje   nova   vozila,   30. srpnja   primopredajom   župana   Ive   Žinića   po   jedno   vozilo   dano   je   na   korištenje Ispostavi Hrvatska Kostajnica, Glina i Kutina….
27.12.2016.   Župan Ivo Žinić predao dva vozila za prijevoz pokretnih pacijenata
Iz    decentraliziranih    sredstava    koje    je    osigurala    Županija    Zavod    za    hitnu medicinu   SMŽ   kupio   je   2   vozila   za   prijevoz   pokretnih   pacijenata   za   potrebe Sisačko-moslavačke županije. Jedno   vozilo   bit   će   dodjeljeno   Kutini   a   pokrivat   će   Novsku,   Kutinu   i   Popovaču dok    drugo    ostaje    u    Sisku    za    potrebe    prijevoza    koje    će    pokrivati    Hrvatsku Kostajnicu, Dvor i Petrinju. Kupnjom    ovih    vozila    znatno    će    se    uštedjeti    i    smanjiti    troškovi    prijevoza pacijenata   i   smanjiti   broj   vozila   koja   odlaze   za   Zagreb   te   osoblja   koja   bi   inače   i vršila prijevoz navedenih pokretnih pacijenata. Svako   vozilo   ima   8   sjedala   za   pacijente,   produženu   karosewriju   za   prijevoz kolica, hodalica, itd..
UPUTE ZA PACIJENTE
EDUKACIJA
11.10.2018. Glina "Poštujte naše znakove"
Glina, 30. listopada. 2018. Održana    je    preventivna    akcija    Ministarstva    unutarnjih    poslova    u    skladu    s    Nacionalnim programom   sigurnosti   cestovnog   prometa,   na   kojoj   su   djelatnici   Zavoda   za   hitnu   medicinu vodili pokaznu vježbu “Od nesreće do pružanja pomoći”.    
Linkovi/Edukacije
Kontakt
Početna
Javna nabava
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
OIB 72671699332      MB  2808579 IBAN.: HR1023400091110498050 Telefon  044 530 468, Faks  044 530 506 
Adresa: Ulica 1. Svibnja 20, 44000 Sisak                 
194 194
U   organizaciji   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Varaždinske   županije,   a   pod   pokroviteljstvom   Hrvatskog   zavoda   za   hitnu   medicinu   i Varaždinske   županije,   središnje   obilježavanje   Nacionalnog   dana   hitne   medicinske   službe   (HMS)   ove   godine   se   održalo   u Varaždinu.   Kao   i   prijašnjih   godina,   i   ovog   30.   travnja   cilj   je   informirati   i   senzibilizirati   javnost   o   važnostima,   specifičnostima   i djelokrugu   rada   HMS-a   te   ih   potaknuti   da   ispravnim   postupcima   pozivanja   HMS-a   doprinesu   boljem   zdravstvenom   ishodu ozlijeđene ili oboljele osobe. Ravnatelj ZHM-SMZ: Tomislav Fabijanić, dr.med.
TONSKI PRILOG - Tomislav Fabijanić:
Voditelj:  Damir Jusufović, spec. hitne med. Telefon       044  530 550 Dvor           044  871 081 Kostajnica  044  851 106 Glavna sestra: Gordana Ištvanić, dipl.med.techn. Telefon       044  530 377 E-mail        glavna-sestra@zhm-smz.hr Voditelj:  Tomislav Cikojević, dr. obiteljske medicine Telefon       044 600 027 Faks           044 600 044
Voditelj:  Boris Peršić, spec. hitne medicine Telefon    044 630 843 Faks        044 630 849 Voditeljica:  Jovanka Lazić - Malešević, dr.med. spec. hitne medicine Telefon    044 815 088 Faks        044 812 572
FINANCIJSKA IZVIJEŠĆA JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Ravnatelj:  Tomislav Fabijanić, dr. med. Zamjenik ravnatelja: Boris Peršić, dr. med. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu:  Davorka Špišić-Treursić, dr. med.
Voditelj:  Petar Mrđa, dr. med. Telefon:  044 880 121 - TOPUSKO Telefon: 044 885 649
30.04.2017. Timske vježbe
Timske   vježbe   i   kontinuirana   edukacija   djelatnika   izvanbolničke   hitne   medicinske   službe ZHM-SMŽ u Edukacijskom centru u Sisku.
03.05.2017. Nacionalni dan hitne medicinske službe - Karlovac travanj 2017.god.
Djelatnici    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    na    obilježavanju    i pokaznim  vježbama povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe u Karlovcu.
NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE
31.07.2017. Nove uniforme
Djelatnici   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko   –   moslavačke   županije   dobili   su   nove   uniforme sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
08.03.2018. Posjeta Župana povodom Međunarodnog dana žena
Povodom   Međunarodnog   dana   žena   8.   ožujka      Župan   Ivo   Žinić   je   u   pratnji   sa   svojim   dožupanima posjetio Zavod za hitnu medicinu SMŽ. Obišao je sve djelatnice Zavoda i uputio im čestitke.
25.04.2018. NACIONALNI DAN HITNE MEDICINSKE SLUŽBE
Obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe održava se u Šibeniku. Djelatnici   HMS-a   iz   21   županijskog   zavoda   za   Hitnu   medicinu,   pa   tako   i   djelatnici   Zavoda   za   hitnu medicinu Sisačko-moslavačke   županije,   nastoje   informirati   i   senzibilizirati   javnost   o   važnosti,   specifičnosti i   djelokrugu   rada   Hitne   medicinske   službe,   te   ih   potaknuti   da   ispravnim   postupcima   pozivanja HMS-a doprinesu boljem zdravstvenom ishodu ozlijeđene ili oboljele osobe.
25.04.2018. VJEŽBA SISAK 2018
Dana   25.   travnja   2018.   izvedena   je   vježba   evakuacije   i   spašavanja   u   zgradi   Sisačko-moslavačke županije. Cilj vježbe je bila praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja. Osim osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, promatrala se i brzina intervencije žurnih službi. Timovi Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije su, kao i uvijek do sada, odradili svoj dio posla kvalitetno i u što kraćem mogućem vremenu.
13.06.2018. Radničke sportske igre
Kao   i   svake   godine,   pa   tako   i   ove,   djelatnici   Zavoda   za   hitnu   medicinu   SMŽ   aktivno   su   sudjelovali   na Radničkim   sportskim   igrama      djelatnika   u   zdravstvu   koje   su   se   održavale   u   Zatonu   kod   Zadra   početkom mjeseca lipnja. Osvojena je zlatna medalja u potezanju konopa.
Sisak, 05. listopad 2018. NOVA VOZILA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ PACIJENATA
Župan   Ivo   Žinić   je   uz   prisustvo   zamjenika   župana   Romana   Rosaveca   i   Ivana   Celjaka,   te   pročelnika   za zdravstvo   Darka   Srbljanina   predao      Zavodu   na   korištenje   dva   nova   vozila   za   potrebe   djelatnosti   sanitetskog prijevoza. Kako bi skrb i dostupnost pacijentima bila što učinkovitija nova vozila imaju mogućnost prijevoza osim za tzv. sjedeće pacijente i za dva ležeća pacijenta. Nakon primopredaje vozila Župan i suradnici  obišli su  prostorije i djelatnike djelatnosti hitne medicine.
02.10.2018.  ASAR - Jastrebarsko 2018.
Djelatnici      našeg   Zavoda   aktivno   su   sudjelovali   na   vježbi   u      subotu,   22.   rujna   u   mjestu Jastrebarsko u koordinaciji sa vojskom, policijom, vatrogasnim postrojbama, djelatnicima Službe     HGSS-a,     zavodima     za     hitnu     medicinu     ostalih     županija     i     službama     civilnog zrakoplovstva na simulaciji srušenog zrakoplova. Vježba je bila zahtjevna a sve je odrađeno u realnom vremenu.
Voditelj:  Dejan Jurkić, bacc.med.techn. Telefon:      044 670 875 044 543 555
Voditeljica: Ivana Dumbović, bacc.med.techn. Telefon:      044 833 146
Voditelj: Josip Vrbat, dr.med. Telefon:      044 851 106
voditelj Zurak Sandro, dr.med. Telefon: 099 608 667 edukacija@zhm-smz.hr